PLENVU®
SMS-service
Meld deg på nå!
PLENVU®
SMS-service

Meld deg på vår PLENVU® SMS-service

Visste du at 1 av 4 mislykkede koloskopier skyldes at tarmen ikke er helt ren? Ren tarm er avgjørende for at legen skal kunne se tarmen så tydelig som mulig, hvilket er viktig med sikte på nøyaktig diagnose og behandling.

Hvis du oppgir noen få opplysninger nedenfor kan du laste ned en personlig doseringsplan og få tilsendt e-post og/eller tekstmeldinger som kan hjelpe deg gjennom tarmtømmingen med PLENVU®. Før du melder deg må du vite dato og tidspunkt for koloskopien, og hvilken type doseringsplan legen har valgt for deg.

Meld deg på nå!

Dine personlige opplysninger

*Obligatoriske opplysninger

Din doseringsplan

Den doseringsplan som min lege har anbefalt er…

Splittdosering
Morgendosering
Kveldsdosering

Din kostplan

Din sjekkliste for koloskopien

PLENVU® kan som alle andre legemidler gi bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det er ikke uvanlig å oppleve vanlige bivirkninger som f.eks. oppkast, kvalme og dehydrering. Hvis du opplever bivirkninger bør du snakke med din lege, sykepleier eller apoteket. Se pakningsvedlegget for mer informasjon.

Hvis melder deg på PLENVU® SMS-tjeneste, registrerer vi deg opplysningene du har oppgitt overfor.

Personopplysningene dine blir kun brukt av Norgine til PLENVU® SMS-tjeneste. Opplysningene dine blir lagret så lenge tjenesten er i bruk, og blir slettet innen to uker etter koloskopien din eller innen to uker etter at du har best oss om å avslutte SMS-tjenesten.

 

For mer informasjon om våre databeskyttelsesregler, viser vi til våre personvernregler.

Bivirkninger kan rapporteres til din tilsynsmyndighet:https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet

Bivirkninger kan også rapporteres til din lokale distributør, Norgine Danmark A/S Kirsten Walthers Vej 8 A, 2, DK-2500 Valby. E-post: MInfoNordic@norgine.com