PLENVU®
SMS-service

DETTE MÅ DU VITE FØR DU TAR PLENVU®


Følg din lege eller sykepleiers anvisninger nøye, og les også pakningsvedlegget.

Tar du andre medisiner?

Medisin som tas oralt (via munnen), opptas muligens ikke skikkelig og har ikke ønsket virkning hvis den tas innen 1 time etter inntak av PLENVU®. Informer lege, sykepleier eller apotek hvis du tar annen medisin (f.eks. p-piller) eller har gjort det nylig.

Ingen fast føde, kun væske

Fra det øyeblikket du starter å ta PLENVU®, kan du ikke innta fast føde. Du kan først starte igjen etter koloskopien. Det er likevel viktig at du drikker klar væske som anvist, slik at du unngår å bli dehydrert under tømmingen. Planlegg i forkant og sørg for å ha tilgang til rikelig med væske.

Unngå dehydrering ved å drikke klar væske

Hvis du blir tørst skal du drikke rikelig med klar væske for å unngå dehydrering før koloskopien. Egnede klare væsker omfatter:

  • Vann, brus, presset frukt (IKKE solbær)
  • Klar fruktjuice uten fruktkjøtt
  • Klar suppe
  • Te og kaffe uten melk
  • Urtete

Drikk ikke alkohol, melk, røde eller lilla væsker eller andre drikkevarer, som inneholder fruktkjøtt.

DU MÅ STOPPE MED Å DRIKKE VÆSKE:

 

  • 1 time før en koloskopi uten full bedøvelse
  • 2 timer før en koloskopi i full bedøvelse

Bivirkninger kan rapporteres til din tilsynsmyndighet:https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet

Bivirkninger kan også rapporteres til din lokale distributør, Norgine Danmark A/S Kirsten Walthers Vej 8 A, 2, DK-2500 Valby. E-post: MInfoNordic@norgine.com