PLENVU®
SMS-service

DOSERINGSPLANERSplittdosering

Få mer informasjon

Morgendosering

Få mer informasjon

Kveldsdosering

Få mer informasjon

Bivirkninger kan rapporteres til din tilsynsmyndighet:https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet

Bivirkninger kan også rapporteres til din lokale distributør, Norgine Danmark A/S Kirsten Walthers Vej 8 A, 2, DK-2500 Valby. E-post: MInfoNordic@norgine.com