PLENVU®
SMS-service

Ofte stilte spørsmål

For ytterligere informasjon viser vi til pakningsvedlegget.


Hva er PLENVU®?

PLENVU® er et tarmtømmingssmiddel med polyetylenglykol (PEG), som er utviklet for å tømme tarmen før en planlagt koloskopi.

Hva skjer når jeg tar PLENVU®?

PLENVU® fremkaller diaré, slik at tarmen tømmes før koloskopien. Når tarmen er tømt kan man tydelig se slimhinnen, hvilket er viktig med sikte på en nøyaktig diagnose og behandling.

Kan jeg ta andre legemidler mens jeg tar PLENVU®?

Medisin som tas via munnen (oralt), opptas muligens ikke som normalt hvis den tas innen 1 time etter inntak av PLENVU®. Informer din lege, sykepleier eller apotek hvis du tar andre legemidler (f.eks. p-piller).

Hva kan jeg drikke mens jeg tar PLENVU®?

Når du begynner å ta PLENVU® kan du bare drikke klar væske. Egnede klare væsker inkluderer vann, klar suppe, urtete, sort te eller kaffe (uten melk), leskedrikk/fortynnet fruktdrikk (IKKE solbær) og klar fruktjuice (uten fruktkjøtt). Ikke drikk alkohol, melk, røde eller lilla væsker eller andre drikkevarer som inneholder mos.

Du kan drikke klar væske inntil 2 timer før en koloskopi med full bedøvelse, eller 1 time før en koloskopi uten full bedøvelse.

Kan jeg spise noe mens jeg tar PLENVU®?

Nei. Når du har begynt å ta PLENVU® kan du først spise fast føde etter koloskopien. Det er likevel viktig at du drikker klar væske som anvist, for å unngå dehydrering under tømmingen.

Må jeg følge en bestemt diett før jeg tar PLENVU®?

Ja, du skal spise lette måltider før du tar PLENVU®. Se siden Slik tar du PLENVU® for informasjon om hvilke måltider du kan spise i henhold til din doseringsplan. Din lege eller sykepleier kan også gi deg råd om hva du kan og ikke kan spise.

Kan jeg blande PLENVU® med alle typer klar væske?

PLENVU® må bare blandes med vann. Den kan være enklere å drikke hvis du setter den i kjøleskapet etter at du har blandet den.

Hvordan vet jeg hvilken doseringsplan jeg skal følge?

Din lege, sykepleier eller apotek vil fortelle deg dette når de planlegger din koloskopi og ordinerer PLENVU®. Hvis de ikke har fortalt deg dette, bør du kontakte dem for å få denne informasjonen.

Skal jeg drikke hele dosen PLENVU®?

Ja, du må drikke hele dosen PLENVU®, samt den ytterligere mengden klar væske. Hvis du ikke drikker hele dosen PLENVU®, risikerer du at tarmen ikke blir fullstendig tømt. Dette kan medføre at koloskopien må avlyses og du må tilbake.

Det tar lang tid før PLENVU® er oppløst. Kan jeg drikke den før den er helt oppløst?

Nei, fortsett å røre rundt eller blande den til den er helt oppløst. Det kan ta flere minutter.

Jeg har det dårlig. Hva skal jeg gjøre?

Det anbefales generelt å drikke alle tømmemidler langsomt. Hver dose PLENVU® skal drikkes langsomt i løpet av 30 minutter. Du kan også ta en liten pause i drikkingen av PLENVU®, hvis du trenger det. Fortsett med å drikke PLENVU® når kvalmen og/eller brekningene har gitt seg.

Hvor lang tid tar koloskopien?

Koloskopien tar vanligvis ca. 30-40 minutter. Du kan deretter være på oppvåkningen i rundt 2 timer etter koloskopien.

Jeg har diabetes. Hva skal jeg gjøre med medisinen min?

Legen din kan informere deg om hvordan du skal forholde deg til bruk av legemidler i tiden før og etter koloskopien.

Hvorfor kan jeg ikke innta noe som er rødt eller lilla mens jeg tar PLENVU®?

Inntak av rød eller lilla drikke kan svekke nøyaktigheten av koloskopien. Grunnen er at de kan farge tarmen eller ligne små mengder blod.

Jeg er svært tynn. Skal jeg ta hele dosen PLENVU®?

Ja. Du skal følge de anvisningene du har fått. Tarmen din er ca. 1,8 meter lang og den må være helt tom for å sikre en nøyaktig og grundig undersøkelse.

Jeg føler at jeg er helt tømt, men jeg har ikke tatt hele dosen PLENVU®. Skal jeg ta resten?

Ja. Du skal følge de anvisningene du har fått. Tarmen din er ca. 1,8 meter lang og den må være helt tom for å sikre en nøyaktig og grundig undersøkelse.

Kan jeg bruke en krem for å unngå at jeg blir sår i baken?

Ja, en barrierekrem som f.eks. vaselin kan være til god hjelp.

Jeg er begynt å ta PLENVU®, men jeg har ikke hatt avføring ennå. Hva skal jeg gjøre?

Noen får avføring umiddelbart etter at de har tatt PLENVU®, mens det for andre kan ta lenger tid. Fortsett med å ta PLENVU® som anvist. Hvis du ikke har hatt avføring innen 6 timer etter at du har drukket PLENVU®, skal du stoppe med PLENVU® og straks kontakte lege.

Kan jeg ha sukker i teen/kaffen eller andre klare væsker?

Ja, du kan godt ha sukker eller sukkererstatning i klare væsker.

Kan jeg ha melk i min te/kaffe?

Nei, du kan ikke innta melkeprodukter, heller ikke melk eller fløte.

Kan jeg drikke alkohol mens jeg tar PLENVU®?

Nei. Alkoholholdige drikker kan medføre dehydrering.

Kan jeg børste tennene om morgenen før koloskopien?

Ja, men sørg for at du ikke svelger tannkrem.

Kan jeg innta suppe som en av mine klare væsker?

Du kan kun innta klar suppe.  Du kan ikke innta nudler, kjøtt eller grønnsaker.

Kan jeg gjennomgå en koloskopi mens jeg har menstruasjon?

Ja.

Gjør det vondt å få foretatt en koloskopi?

Du kan få beroligende legemidler under undersøkelsen, slik at du får det så behagelig som mulig.

Når kan jeg spise etter koloskopien?

Din lege eller sykepleier vil fortelle deg når du kan spise og drikke normalt igjen etter koloskopien. Det avhenger også av hvordan du har det.

Når vil jeg få normal avføring igjen etter koloskopien?

Det kan ta opptil en uke med inntak av fast føde før du får avføring.

Vil det være bivirkninger?

PLENVU® kan som alle andre legemidler gi bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det er likevel normalt å få diaré når du tar PLENVU®. Se pakningsvedlegget for mer informasjon.

Hvis du opplever bivirkninger bør du snakke med din lege, sykepleier eller apotek. Dette gjelder også mulige bivirkninger som ikke er oppgitt i pakningsvedlegget.

Bivirkninger kan rapporteres til din nasjonale tilsynsmyndighet: https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet Uønskede hendelser kan også innberettes direkte til Norgine Ltd. E-post: MinfoNordic@norgine.com

Ved å innrapportere bivirkninger kan du bidra til å skaffe mer informasjon om sikkerheten til dette legemidlet.

Hva kan jeg spise før jeg tar PLENVU®?

Når du er begynt å ta PLENVU® kan du først spise fast føde etter koloskopien. Dagen før du tar PLENVU® vil legen eller sykepleieren din be deg om å spise lette måltider bestående av fiberfattige matvarer. Fiberfattige matvarer kan omfatte: hvitt brød, egg, yoghurt, kjeks, smør/margarin/ost, poteter, gjennomstekt magert storfekjøtt, lammekjøtt eller svinekjøtt, fisk eller fjærkre, hvit ris eller hvit pasta eller klare supper. Hvis du fortsatt er usikker på hva du kan spise, kan du kontakte din lege eller sykepleier for ytterligere informasjon.

Min lege eller sykepleier har bedt med om å spise fiberfattig. Hva kan jeg spise?

Fra nå av og frem til etter koloskopien må du unngå fiberrike matvarer og spise fiberfattige matvarer som f.eks.: hvitt brød, egg, yoghurt, kjeks, smør/margarin/ost, poteter, gjennomstekt magert storfekjøtt, lammekjøtt eller svinekjøtt, fisk eller fjærkre, hvit ris eller hvit pasta eller klare supper. Hvis du fortsatt er usikker på hva du kan spise, kan du kontakte din lege eller sykepleier for ytterligere informasjon.

Kan alle ta PLENVU®?

PLENVU® anbefales til voksne over 18 år. Det anbefales ikke til barn under 18 år. Videre kan du ikke ta PLENVU® hvis du: 

 • Er allergisk (overfølsom) overfor de aktive stoffene eller ett eller flere av de andre innholdsstoffene
 • Har en blokkering i tarmen (tarmobstruksjon)
 • Har et hull i veggen i magesekken eller tarmen (tarmperforasjon)
 • Har tarmlammelse (ileus)
 • Opplever problemer med uttømming av mat og drikke fra magesekken (f.eks. gastroparese, gastrisk retentsjion)
 • Lider av fenylketonuri
 • Er ute av stand til å produsere tilstrekkelig glukose-6-fosfatdehydrogenase
 • Har en svært utspilt tarm (toksisk megacolon)
 • Du må også snakke med din lege, sykepleier eller apoteket hvis du
  • Har hjerteproblemer og/eller hjerterytmeproblemer
  • Har nyreproblemer og/eller dehydrering
  • Har mage- eller tarmproblemer, herunder tarmbetennelse
  • Har problemer med å svelge
  • Har høy eller lav saltkonsentrasjon i blodet (f.eks. natrium, kalium)
  • Har andre medisinske tilstander (f.eks. krampeanfall)
  • Har kjente risikofaktorer for iskemisk kolitt

Hvis du plutselig opplever magesmerte eller blødning fra endetarm (rektalblødning) ved bruk av PLENVU® for tarmtømming, kontakt lege eller søk medisinsk råd umiddelbart.

Bivirkninger kan rapporteres til din tilsynsmyndighet:https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet

Bivirkninger kan også rapporteres til din lokale distributør, Norgine Danmark A/S Kirsten Walthers Vej 8 A, 2, DK-2500 Valby. E-post: MInfoNordic@norgine.com